Cookie Consent by Free Privacy Policy website
AutoAukce

Aukce prověřených vozidel

Nabídka služeb

Společnost AutoDetect s.r.o. samostatně nebo ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje následující služby:

Expertní služby:

Finanční služby

Přepis vozidel

Zajištění technické a evidenční kontroly

Pick-up servis


Expertní služby:  Znalecký posudek

Znalecký posudek je v současné době jediná napříč všemi institucemi uznávaná a respektovaná odborná zpráva, která má celou řadu forem. Jsou zpracovávány pro různé účely a v různých oborech. Znalecké posudky řeší celou řadu problémů, které mohou v životě nastat, objasňují složité případy, zároveň mohou velmi dobře posloužit jako prevence. Znalec je fyzická osoba jmenovaná na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti, prostřednictvím příslušného krajského soudu. Znalec je zapsán v příslušném seznamu znalců a tlumočníků. Znalec svou činnost vykonává nestranně v souladu se zákonem č. 36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících a dalších souvisejících zákonech a předpisech, kterými jsou např. Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Občanský soudní řád, zákon o oceňování majetku atd. Činnost znalce je trvale dozorována příslušnými soudy. 

Nejběžnější úkony kdy je vhodné využít znalecký posudek

Zpět

Expertní služby: Kontrola vozidla - posouzení technického stavu

Tato služba je vhodná pro všechny z vás , kteří se chystáte zakoupit nebo prodat osobní automobil a záleží Vám na přesném a pravdivém popisu jeho stavu. Vzhledem k tomu, že trh s ojetými automobily je v ČR přinejmenším značně nepřehledný, může být pro laika nákup či prodej ojetiny mnohdy rizikovou záležitostí. Nákup ojetého automobilu je nemalá investice na několik let a minimalizace rizika spojeného s jeho koupí by měla být naprosto přirozená ochrana vlastních finančních prostředků. Na druhou stranu prodej vozidla je náráčná činnost při které dosažení maximálního zisku je jedno z nejdůležitějších hledisek. Prohlídka nezávislým odborníkem zároveň eliminuje ztrátu objektivity jednou nebo druhou stranou. Jinými slovy, jste v tento okamžik náchylní k tomu mnoho věcí přehlédnout. Malá vstupní investice Vám může v konečném důsledku ušetřit či vydělat i desítky tisíc korun a celou řadu dalších nepříjemností. 

Jak prověření probíhá

Pečlivě prověříme celkový technický stav Vámi určeného vozidla, včetně kontroly servisní historie, původu, vlastnických práv atd. Výstupem pro Vás bude bude protokol o technickém stavu vozidla, kde Vám rovněž vyčíslíme případné nutné investice a obdržíte od nás některá doporučení. Součástí prověření vozidla je samozřejmě vždy kontrola identifikátorů vozu, kontrola TP a dalších dokumentů. Od nás dostanete objektivní informace a doporučení, poté záleží jen na Vás, zda se pro nákup rozhodnete. Protokol pro Vás bude např. jedním z nástrojů pro případné vyjednávání o finální kupní ceně vozidla.

Zpět

 

Expertní služby: Prověření vozidla

Dokladová prověrka ČR

Zprostředkováváme informace vztahující se k technickému stavu a historii motorových vozidel, a to formou rozboru identifikačního čísla vozidla (VIN).
Rozbor VIN:  Kontrola v databázi odcizených vozidel 

Kontrola v databázi finančních společností  (zástavy / exekuce / insolvence)
Historie vozidla: Stav ukazatele km
Pokud je tento údaj u vozidla znám, bude ve výsledném přehledu vypsán a znázorněn graficky.
Zpět

Dokladová prověrka zahraničí

Zajistíme prověření vozidla v zemi jeho původu.
Výstupem je Osvědčení, které poskytuje informace o vozidle, pátrání policie v rámci vybrané země a ČR, prověření zástav u finančních společností ČR.

Vozidla prověřujeme v následujících zemích 
 
Země původu vozidla Termín dodání výsledku prověrky
Belgie 3 dny
Dánsko 3 dny
Finsko 3 dny
Francie 3 dny
Itálie 4 dny
Nizozemí 5 dnů
Německo 2 dny
Norsko 3 dny
Polsko 3 dny
Portugalsko 3 dny
Slovensko 3 dny
Španělsko 3 dny
Švédsko 3 dny
Švýcarsko 3 dny
Kanada 3 dny
USA 3 dny
Velká Británie 3 dny
Zpět

Fyzická prověrka ČR

Zajistíme fyzické prověření vozidla a to zejména  Společně s tím proběhne Dokladová prověrka vozidla 
Výstupem je Osvědčení, které poskytuje informace o vozidle, pátrání policie ČR a SR, prověření zástav u finančních společností ČR.
 
Zpět

Fyzická prověrka zahraničí

Zajistíme fyzické prověření vozidla a to zejména  Výstupem je Osvědčení, které poskytuje informace o vozidle, informace o vozidle v dané zemi, pátrání policie vybrané země, ČR a SR, prověření zástav u finančních společností ČR.
Zpět

Finanční služby: Financování vozidel

Zajistíme nabídku financování vozidla u těchto společností:
 
 
Zpět

 

Finanční služby: Havarijní pojištění

Oproti povinnému, tj. zákonnému pojištění chrání havarijní pojištění právě majitele vozidla proti újmám, které si svým chováním při provozování motorového vozidla způsobí sám:


Ve většině případů bývá toto pojištění sjednáváno jako tzv. „balíček“, který v sobě zahrnuje většinu hrozících pojistných nebezpečí. K tomuto balíčku je dle požadavku klienta možné dopojistit i doplňková rizika, mezi která se nejčastěji řadí: ​​​​​​
Zpět

Finanční služby: Povinné ručení

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidel má za povinnost mít sjednáno každý jeho vlastník (držitel), a to bez ohledu na to, zda je skutečně provozováno, či nikoliv (vztahuje se i na přípojná vozidla).
Účelem tohoto zákonného pojištění je ochrana ostatních účastníků silničního provozu v případě škod na majetku, zdraví a životě. Jako všechna pojištění má i toto mnoho variant a limitů, které korespondují s finanční částkou, kterou mají v případě dopravní nehody krýt.

Zpět

Finanční služby: Ostatní možné pojištění

Zprostředkuje další pojištění spojené s provozem vozidla:
Zpět

Přepis vozidel

 • na základě plné moci Vás zastoupíme ve všech záležitostech spojených s registrem vozidel
 • převod, registraci, vývoz, zánik, vyřazení vozidla z provozu a běžné změny zajistíme do druhého dne 
 • řešíme i časově náročnější případy jako je dovoz vozidla ze zahraničí, dědictví, exekuce, insolvence a podobně 
 • zajistíme evidenční kontrolu, která je nutná při každé změně vlastníka a provozovatele
Zpět

Zajištění technické a evidenční kontroly

 • na základě plné moci Vás zastoupíme ve všech záležitostech spojených s vyřízením emisí, technické prohlídky či evidenční kontroly
 • vše zajistíme v co možná nejkratším čase
Zpět

 

Pick-up servis

Zajistéme přistavení či odvoz vozidla dle Vašich požadavků

Službu lze využít na: 

 • servis / pneuservis
 • STK (evidenční kontrola, emise, technická prohlídka)
 • vyzvednutí nového vozidla od prodejce
 • předání vozidla kupujícímu
 • přivezení vozidla z jiného státu (pouze na území EU)
 • ostatní destinace dle vašeho přání
Zpět

Napište nám

Chci prodat svůj vůz

Chci prodat vůz

Nejlepší nabídky na trhu vozidel

Z pohodlí vaší kanceláře či domova nabídněte a prodejte vůz velkému množství zájemců.

Nakupuji v aukci

Chci koupit vůz

Nejširší nabídka vozidel od různých prodejců

Kupte vůz od prověřených prodejců, finančních a leasingových společností, majitelů vozových parků.

Získejte přehled o ceně vašeho vozidla na českém trhu

Nabídka služeb

Komplexní nabídka služeb před i po prodeji

Zajistíme vše potřebné při přípravě vozu před prodejem tak i po jeho prodeji.

Získejte přehled o ceně vašeho vozidla na českém trhu

Kontakt

tel.: 603 417 312
info@autoaukce.cz

AutoDetect s.r.o.
Hornokrčská 1947/2
140 00 Praha 4